Sevgili Kabataşlılar

             Okulumuzun temeli, 1892 de  kurulan  “Aşiret Mektebine” dayanmakta olup,  Sultan 2.Abdülhamit Han'ın talimatıyla 1908 yılında zamanının en iyi hocalarının biraraya gelmesiyle Kabataş Mekteb-i İdadisi  adıyla kurulur.

             1910 da 23 öğrenciyle ilk mezunlarını veren okulumuz 1912 de Balkan savaşı ve 1913-14 ve 15 de Çanakkale Savaşında 4 dönem öğrencisini vatan uğruna şehit vermiştir.

            Okulumuz  bahçesinde derneğimizce yaptırılan Kabataş Şehitleri Abidesinde isimleri bulunan, Ahmet’in, Mehmet’in, Mustafa’nın isimleri arasında İsak’ın, Hayim’in isimlerini okumak sizi şaşırtmasın.  Emperiyal saldırılar karşısında kökeni ne olursa olsun birlik ve bütünleşmenin sembolüdür ağabeylerimizin duvarlarda kalan isimleri ve aziz hatıraları onların cesaret ve matemleri anısına SİYAH rengimizdedir.

           1914 yılından sonra Kabataş’ın edebiyat öğretmeni olan Ömer Seyfettin,  Türk Milliyetperverliğine geçişi öğrencilerine aktarmaya çalışıyor, Türk Dili’nin arı hale gelmesi için ilk hikayelerinin örnekler veriyordu.

             1918 sonrası uğradığımız felakete direnen Kuvva-i Milliyecilerin Kalesi Tarih öğretmenimiz Galip Vardar, yine bu okulun sınıflarında 42 yıl boyunca tarih dersinde, yüreklere coşku vermiş, 10 Kasım 1958 de yine bu okulun bahçesinde Atatürk’ü anarken kürsüde hayata veda etmiştir. Bu vesile ile Kabataşlıları yetiştiren tüm vefakar ve emektar öğretmenlerimizden hayattan ayrılanları rahmet ve şükran duygularımızla anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize şahsım ve derneğimiz YK adına şükranlarımızı sunuyorum.

             Dünyanın bu en güzel manzaralı okulunda, ülkenin geçirdiği değişimlere şahit olan tarihî bir binada,  tek değişmeyen, bu okulun çağdaş düşünceye ve bilime olan inancı ve katkılarıdır.  Bu inanç, Atatürk’te simgesini bulmuş ve bu okulun duvarlarına sinmiştir.

 

Değerli Kabataşlılar,

             Bildiğiniz gibi Yeni dönemimizde KEL Derneği YK olarak somut bir hedefimiz olan "okullaşma ve üniversiteleşme" yoluna baş koyduk.

BJK KABATAŞ VAKFI hukuksal tüm alt yapı ihtiyaçlarını Şubat 2017’de tamamlamış ve bu iki kurumun ortak okullaşma hedefinin ana unsuru olmuştur. Böylece Kabataş’ın ihtiyaçlarını karşılayacak daha da güçlendiği iki vakfı olmuştur. 

             Camiadan gelmesi muhtemel  “bu iki vakıf birbirinin neyidir?” sorusunun tam cevabı:     Bu vakıflar birbirinin asla rakibi değil, hizmet alanları ile birbirinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. 

              Biri yıllardır Kabataş Erkek Lisesinin her ihtiyacını karşılayan ve karşılaması için her gayreti birlikte yine harcayacağımız değerimizdir. 

              BJK KABATAŞ Vakfımız ise Anaokulundan-Üniversiteye bir eğitim geleneğini geleceğe taşıyacak, okullaşma gayemizin ana unsurudur. Bu iki kurum her değeri ile KABATAŞ markasını daha da büyütme çabasında yan yana, el ele yürüyeceklerdir.

             Ülkemizin gelişmesinde en önemli unsur elbette eğitimdir. İçinde yaşadığımız 4. Endüstri Devriminde, rekabet gücünün en önemli belirleyicisi bireyler için de, kurumlar için de, ülkeler için de; eğitimdir. İyi hayal kurabilmenin bile iyi eğitimli olmaktan geçtiğine inanıyorum.

            Geçmişte olanları bir yana koyup, 110 yıla yaklaşan geleneğimizi örgütleyerek geleceğe taşıyamaz isek sıradan oluruz. Tarih hiçbir örnek yoktur ki; yerinde sayanı geçmişte yaptıkları ile geleceğe taşısın .Gelecekte var olabilmenin ilk kuralı günün gereklerine liderlik yapabilecek çalışmaları geçmişten aldığımız değerlerle ortaya koyabilmektir. Bunun için Kabataşlılar olarak okullaşma idealimize sahip çıkmalıyız diyorum.

             Bu amaçla BJK KABATAŞ Vakfımızın İktisadi İşletmesi de kurulmuş, kamu yararına vakıf olunabilmesi adına gerekli nakdi destek Beşiktaşlı ve Kabataşlı mütevelliler tarafından sağlanmıştır. Bundan sonraki ilk adım Kamu Yararına Vakıf Statüsüne geçerek okullaşma projelerimizin ana okuldan- üniversiteye hayata geçirilmesini sağlamaktır.

             Gün, Birlik olma günüdür. Bu proje etrafında tüm Kabataşlıların kenetlenme günüdür. 

             Cumhuriyetimizin kurucusu, yolunda yürüyeme and içtiğimiz rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm dava arkadaşları ile Aziz Vatanımız için can vermiş tüm şehitlerimizi /aydınlarımızı minnet, şükran ve rahmet duyguları ile anıyorum.

KABATAŞ BİR GELENEK ve

KABATAŞLI OLMAK BİR AYRICALIKTIR KARDEŞLERİM

Saygılarımla

Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı

Hasan Anıl CANSIZOĞLU