Misyonumuz;

Kabataş Erkek Lisesi Mezun, mensup ve ailelerinin, birlik ve kardeşliğinin vücut bulduğu ortak nokta olmak, üyeleri arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve iletişim bağlarının tesisi ve sürdürülmesi, üyelerinin maddi, manevi katkıları ile Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve mezunları arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması.

Vizyonumuz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu; ülkenin muasır medeniyetler seviyesine çıkma ülküsünü kendisine hedef alan ve bu uğurda ulusun bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda gelişmesine hizmet eden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren Kabataş Erkek Lisesi'nin mezunları ve mensupları arasında, her türlü gündelik siyasetten uzak şekilde, Kabataş'ın geleneklerinin temel taşı olan birlik, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma gibi ortak değerlerinin mevcudiyetinin korunmasını sağlamak ve Kabataş Erkek Lisesi ismini ve onun temsil ettiği ilerici, aydınlanmacı değerleri yüceltmek.